Symtom på TTP

TTP kan ge många olika symtom, då sjukdomen påverkar hela kroppen. Symtomen på förvärvad TTP (aTTP) och ärftlig TTP (cTTP) påminner om varandra. I början får många feber eller influensaliknande symtom. Även magsmärtor, illamående och kräkningar är normalt. Hur symtomen utvecklas beror på om dina symtom beror på blödningar eller blodproppar.

Symtom på TTP orsakad av blödning är bland andra

  • Blödning från tandköttet eller näsan, kan bero på ett för lågt antal blodplättar (så kallad trombocytopeni)
  • Blåmärken på huden (så kallad purpura) och röda eller lila fläckar på huden (så kallade petekier) som orsakas av blödningar under huden.

Symtom på TTP orsakad av bildandet av blodproppar är bland andra

  • Huvudvärk, förvirring och synförändringar – kan orsakas av blodproppar som blockerar blodtillförseln till hjärnan
  • Bröstsmärtor – kan orsakas av blodproppar som blockerar blodtillförseln till hjärtat
  • Utmattningmörk urin och gulsot (gulfärgning av hud och ögon) – kan orsakas av blodbrist p.g.a. nedbrytning av de röda blodkropparna (så kallad hemolytisk anemi)
  • Problem med njurarna – kan orsakas av blodproppar som blockerar blodtillförseln till njurarna.

Läs mer om diagnostisering av TTP

Symtom på ärftlig TTP (cTTP)

Symtomen på ärftlig TTP (cTTP) påminner om symtomen på förvärvad TTP (aTTP). En del personer med ärftlig TTP får symtom redan vid födseln, medan andra upplever symtom först som vuxna. Varför vet kan inte helt säkert, men faktorer som graviditet och infektion kan ha en utlösande roll vid ärftlig TTP.

/
Behandling är avgörande för utfallet av TTP. Uppföljning kan förebygga återfall.
/
För de flesta uppstår TTP plötsligt och oväntat. Läs mer om hur man ställer diagnosen.
/
TTP beror på ett enzymfel. Felet kan uppstå plötsligt eller finnas nedärvt i generna.
Dela eller skriv ut