Behandling

Behandlingen beror på om du har förvärvad TTP (aTTP) eller ärftlig TTP (cTTP). Om du har frågor om behandling skall du vända dig till din läkare.

Uppföljning efter akut TTP-episod

När du har återhämtat dig efter en akut TTP-episod kan du komma att fortsätta kontrolleras under en period. Syftet med dessa kontroller är att försöka förhindra ett återfall.

Kontroller efter behandling

Kontroller efter en lyckad behandling av TTP består av regelbundna undersökningar där man övervakar nivån av enzymet ADAMTS13. Under en episod av TTP är nivåerna av detta enzym mycket lägre än normalt. Efter den inledande behandlingen återställs enzymnivån till det normala för de allra flesta.

Läs mer om orsaken till TTP

Monitorering TTP

Återfall vid TTP

Under och efter behandlingen av TTP tittar man noga på två viktiga markörer – antalet blodplättar och nivån av enzymet ADAMTS13. Markörerna visar hur din behandling fungerar och om du har en ökad risk för återfall. 

Återfall är episoder av TTP som återkommer efter att du har blivit frisk från den föregående. Tyvärr är återfall vanligt vid TTP: Man tror att 30-50 % av personer med TTP kommer att få återfall. Många upplever att oron för återfall påverkar deras livskvalitet även om de kanske aldrig kommer att få något återfall. Orsaken till återfallen är inte helt tydlig, och man kan inte heller säga vilken patientgrupp som löper större risk att få återfall.

Få goda råd om att resa efter TTP

Förstå ditt blodplättvärde (trombocytantal)

Antalet blodplättar (trombocytantalet) är den ena av två viktiga markörer som kan övervakas både under och efter behandlingen. 

TTP sänker antalet blodplättar i blodet, vilket leder till en rad symtom. Efterhand som behandlingen fortlöper ska antalet blodplättar öka tills de når en normal nivå. Nivån av blodplättar mäts i antalet blodplättar per liter blod.

Vad är ett normalt antal blodplättar?

  • Ett normalt antal blodplättar ligger mellan 150-450 miljarder blodplättar per liter blod. Detta kan man skriva som 150-450 x 109/l.
  • Under en episod av TTP har en drabbad person ofta 20-50 miljarder blodplättar per liter blod (20-50 x 109/l).

Antalet blodplättar bör fortsätta kontrolleras efter att man har blivit frisk från sin första episod med TTP.

Förstå dina nivåer av ADAMTS13

Den andra markören som kan övervakas under och efter behandlingen är nivån av enzymet ADAMTS13. Vid TTP fungerar ADAMTS13-enzymet inte som det ska. Det beror antingen på att genen som producerar enzymet är muterad, eller att kroppen producerar antikroppar som stoppar enzymet från att fungera. Din läkare kan mäta hur effektivt ADAMTS13-enzymet fungerar (även kallat din ADAMTS13-aktivitet). Läkaren kan mäta nivån när du får diagnosen TTP bekräftad, och sedan igen när behandlingen är avslutad. En fortsatt låg nivå kan peka på en ökad risk för återfall.

/
För de flesta uppstår TTP plötsligt och oväntat. Läs mer om hur man ställer diagnosen.
/
Feber, magsmärtor och illamående kan vara de första tecknen på blodsjukdomen TTP.
/
Hör andras berättelser om diagnos och behandling, och få goda råd om vägen tillbaka efter TTP.
Dela eller skriv ut