Patientföreningar

Vill du veta mer om Pompes sjukdom?

Patientföreningar

Nätverk för anhöriga (ovanliga sjukdomar)

Ladda ner material

Kort sammanfattning om Pompes sjukdom från Socialstyrelsen.

/
Pompe är en sällsynt, ärftlig muskelsjukdom som ger muskelsvaghet.
/
Muskelsvaghet och andningssvårigheter kan vara symtom på Pompes sjukdom.
/
Lyssna på experten som berättar om orsaken, symtomen och hur du diagnostiserar Pompes sjukdom.
Dela eller skriv ut