Att prata med din läkare

En av de största utmaningarna som personer med sällsynta sjukdomar ställs inför är ofta den diagnostiska resan. Vägen till en korrekt diagnos är ofta lång och dessa patienter får sannolikt gå till flera läkare innan de får tag på en lämplig specialist. Följande tips kan vara till hjälp i kontakten med din läkare så att du får de svar du behöver. De täcker allt från att förstå dina symtom och hur du ska beskriva dem till att ställa rätt frågor.  

Oavsett om du upplever symtom som är relaterade till en specifik sjukdom eller är orolig över en annan uppsättning symtom, är det viktigt att du förstår dem och vet hur du kan få hjälp. 

Kom förberedd

När du försöker få ut så mycket som möjligt av tiden du har hos din läkare kan det som är till störst hjälp vara att du kommer förberedd. Skriv ner dina funderingar och frågor i förväg och använd det du skrivit som stöd för minnet under ditt besök. Tyvärr finns det kanske inte alltid tid att gå närmare in på alla dina bekymmer. Bestäm vad som är viktigast för dig och fokusera på dessa saker först.

Om läkaren är ny för dig ska du inte ta för givet att han eller hon har hunnit gå igenom dina journaler. Var beredd på att själv få ge läkaren en kort version. 

Ta med dig en vän eller familjemedlem

Vissa läkarbesök kan av olika skäl vara överväldigande och då kan det vara skönt att ha någon med sig som stöd – oavsett om det är en vän, familjemedlem eller någon annan som du litar på och känner dig trygg med. 

Förstå dina symtom 

Oavsett vilka symtom du upplever är det viktigt att du tar dig tid att tänka igenom exakt hur de får dig att må och hur de kanske förändras med tiden, så att du kan beskriva dem korrekt för din läkare. Kom ihåg att vara så specifik som möjligt och var noggrann med detaljer.  

Det kan vara till hjälp att ställa en del frågor till sig själv: 

  • När märker jag dem mest? 

  • Exakt hur får de mig att må? 

  • Blir de värre eller bättre? 

  • Hur länge har jag haft dem? 

  • Hur påverkar de mig från dag till dag? 

  • Var uppstår mina symtom? 

  • Varierar symtomen beroende på tidpunkt och/eller aktivitet? 

  • Skulle flera symtom kunna ha en gemensam förklaring om jag har dem? 

  • Har jag nära familjemedlemmar som har samma symtom som jag? 

Var öppen

Att kunna diskutera och öppet berätta om dina egna symtom i samtal med läkaren är en viktig del av den diagnostiska resan. Detta gör det lättare för läkaren att skapa sig en realistisk bild av din sjukdom och hitta rätt undersökningar som kan bekräfta diagnosen. 

Ställ frågor

Om du är osäker på vad din läkare säger kan du ställa frågor tills du känner dig bekväm med att du verkligen har förstått allt. Huvudsaken är att du inte lämnar besöket mer osäker än du var tidigare. Ställ därför frågor tills du har förstått läkarens bedömning och vad planen är härnäst. 

Kom ihåg att utvärderingen du får kommer att vara ett resultat av situationen idag. 

Tveka därför inte att kontakta läkaren igen om situationen förändras och nya symtom uppstår, eller om det inte sker någon förbättring. 

Dela eller skriv ut

MAT-SE-2400026 (v1.0) Jan 2024