Svår att diagnostisera

Pompes sjukdom kan vara svår att diagnostisera av flera skäl:

  • Sällsynt och okänd: Sjukdomen är så sällsynt att många läkare aldrig har stött på den tidigare och kanske inte tänker på den som en möjlig diagnos. 
  • Förväxlas med andra sjukdomar: Många av tecknen och symtomen vid Pompes sjukdom är samma som vid andra sjukdomar, och det är lätt att tro att patienten har en annan, vanligare sjukdom. 
  • Sjukdomsbilden varierar: Pompes sjukdom kan påverka olika delar av kroppen så att personer påverkas på olika sätt.

Läs om de typiska symtomen på Pompes sjukdom

Den långa vägen till diagnosen

Mathilde har den sällsynta sjukdomen Pompe. Vägen till diagnosen var lång och kantad av tvivel och frustration. Här berättar Mathilde om hur hon, efter 5 år med symtom, äntligen fick veta vad hon led av.

Lång väg till en diagnos

Det kan behövas undersökningar av flera läkare och många olika tester. Det här gör att det kan vara svårt och ta tid att ställa diagnosen. Det finns ett antal tester som läkarna kan använda för att ringa in orsaken till en patients symtom. Om läkarna misstänker Pompes sjukdom går det att bekräfta diagnosen med blodprover.

Läs om hur Mathilde fick veta att hon har Pompes sjukdom

Tester och undersökningar

Vid misstanke om Pompes sjukdom frågar sannolikt läkaren först om det finns några kända muskelsjukdomar i släkten. Om det finns, kan det vara en indikation på Pompes sjukdom – eller någon annan ärftlig muskelsjukdom.

Därefter genomför läkaren en rad undersökningar för att fastställa diagnosen – bl.a. av hjärta, andning, muskler och rörelseapparat. Läkaren tar även blodprov för att mäta nivån av ämnet "kreatinkinas" (CK).

Tester för att undersöka hjärtat

Att undersöka hjärtat är viktigast för spädbarn med Pompes sjukdom, som nästan alltid har hjärtproblem. Röntgen och ultraljud kan användas för att kontrollera hjärtats storlek, eftersom hjärtat ofta är onormalt stort hos spädbarn som har sjukdomen. Andra tester kan vara att undersöka hjärtmuskelns tjocklek och hjärtrytmen.

Läs om typiska symtom på Pompes sjukdom hos spädbarn

Muskel- och rörelsetester

Muskelsvaghet kan upptäckas genom att man studerar en persons rörelser och bedömer hur svårt personen har att utföra vissa rörelser. För spädbarn och barn är det också viktigt att titta på om de uppfyller de vanliga utvecklingsstegen för sin ålder, till exempel att sitta, krypa och gå.

Andningstester

Flera tester kan användas för att mäta hur bra en persons lungor fungerar, vilket i sin tur visar hur bra andningsmusklerna fungerar. Dessutom kan man använda sömnstudier (det vill säga att en person observeras och testas medan han eller hon sover) för att upptäcka andningsproblem som uppkommer när man ligger ner. Det här är viktiga undersökningar eftersom sådana problem är vanliga vid Pompes sjukdom.

Laboratorie- och blodprover

Onormala halter av vissa ämnen i kroppen kan visa om det är troligt att en person har Pompes sjukdom. Ett av ämnena är kreatininkinas (CK) som finns i onormalt höga halter i kroppen när musklerna är skadade. Därför har de flesta med Pompes sjukdom höga nivåer av kreatininkinas. Detta kan dock förekomma även vid andra muskelsjukdomar.

Mathilde har Pompes sjukdom – läs om hennes väg till en diagnos

Bekräftelse av diagnosen

Om diverse tester och undersökningar pekar på Pompes sjukdom, kan två tester bekräfta den sällsynta sjukdomen:

Prov av muskelvävnaden

När läkarna misstänker en muskelsjukdom kan de ta ett litet prov av muskelvävnaden för undersökning i mikroskop. Detta kallas "muskelbiopsi". Om det går att se en ansamling av glykogen i muskelcellerna rör det sig om Pompes sjukdom. Men det är mycket viktigt att ta biopsin från rätt del av kroppen. Det beror på att glykogenansamlingen inte sker med samma hastighet i alla muskler. Därför kan det hända att biopsier från vissa muskler inte visar någon ansamling av glykogen, trots att personen som provet kommer ifrån har Pompes sjukdom.

Genanalys

Det går också att använda ett blodtest som kallas mutationsanalys för att bekräfta att en person har Pompes sjukdom. I stället för att mäta GAA använder man vid denna metod, som även kallas genotypning, ett blodprov för att se om en person har den gendefekt som orsakar Pompes sjukdom. Detta är särskilt användbart för familjer, när man vill hitta bärare av Pompes sjukdom, eftersom bärare kan ha en normal eller nästan normal GAA-aktivitet

Läs mer om hur du kan ärva Pompes sjukdom

/
Muskelsjukdomar är en vanlig term för de sjukdomar som påverkar musklerna.
/
Lyssna på experten som berättar om orsaken, symtomen och hur du diagnostiserar Pompes sjukdom.
/
Pompe är en sällsynt, ärftlig muskelsjukdom som ger muskelsvaghet.
Dela eller skriv ut