Vad är Gauchers sjukdom?

Gauchers sjukdom är en ovanlig sjukdom som kan drabba både män och kvinnor och barn och vuxna. Sjukdomen är genetisk, vilket innebär att den ärvs från föräldrar till barn. Sjukdomen kallas även för Morbus Gaucher.

Gauchers sjukdom kallas också lysosomal inlagringssjukdom. Det är ett samlingsnamn på sjukdomar där kroppen inte kan bryta ner och utsöndra vissa ämnen. Även många andra ovanliga sjukdomar är lysosomala inlagringssjukdomar, bland annat Pompe och Fabry.

Vad händer i kroppen vid Gauchers sjukdom?

Se en film som förklarar vad Gauchers sjukdom är, vad som händer i kroppen samt vilka symtom som är vanliga hos människor med Gaucher.

Hur vanlig är Gauchers sjukdom?

Gaucher är en sällsynt ärftlig sjukdom. 1 av 100 000 människor i världen föds med sjukdomen. Bland vissa befolkningsgrupper och geografiska områden är sjukdomen vanligare förekommande. Uppskattningsvis finns det cirka 50-60 personer som har Gauchers sjukdom i Sverige.

Från lätta till allvarliga symtom

Gauchers sjukdom påverkar olika personer på olika sätt. Vissa får bara lindriga symtom som kanske inte upptäcks förrän de blir äldre. Andra har många symtom som kan komma kort efter födseln. 

Läs mer om symtomen på Gauchers sjukdom

En kronisk sjukdom

Gauchers sjukdom är medfödd, och kan inte botas. Som tur är finns det flera typer av behandlingar och läkemedel som kan hjälpa mot de symtom och komplikationer som personer med Gauchers sjukdom upplever i högre eller lägre grad. 

Läs om behandlingen av Gauchers sjukdom

Varför heter sjukdomen Gaucher?

Namnet Gauchers sjukdom har sitt ursprung 1882 där den för första gången beskrevs av den franska läkarstudenten Philippe Gaucher.

Vad orsakar Gauchers sjukdom?

Gauchers sjukdom orsakas av en brist på en av kroppens cirka 30 000 gener. Gener är små paket med information som ligger inne i de flesta av kroppens celler. Generna innehåller en kod som berättar för cellerna vad de ska göra – lite som ett datorprogram för kroppen. Om det finns ett fel kommer datorprogrammet inte att fungera som det ska. Samma sak gäller för generna; om det finns ett fel på någon gen – en mutation – så fungerar inte kroppen ordentligt.

Läs om orsaken till Gauchers sjukdom

Kan inte bryta ner vissa ämnen

Vid Gauchers sjukdom innebär den muterade genen att din kropp inte producerar tillräckligt av ett visst enzym som ska bryta ner och utsöndra vissa ämnen. Istället lagras ämnena i kroppen, vilket kan leda till att organ och funktioner kan ta skada med tiden, i synnerhet mjälte, lever och benmärg.

Läs mer om symtomen på Gauchers sjukdom

Kallas en lysosomal inlagringssjukdom

Det finns flera sjukdomar där kroppen inte kan bryta ner och utsöndra olika ämnen, bland annat MPS, Fabrys sjukdom och Pompes sjukdom. Gemensamt för dessa sjukdomar är att den bristande ämnesomsättningen av ett visst ämne leder till inlagringar av ämnet i den del av cellerna som kallas för lysosomer. Det gemensamma namnet för sjukdomarna är därför lysosomal inlagringssjukdom.

Läs om hur du kan ärva Gauchers sjukdom

Vad händer i kroppen vid Gauchers sjukdom?

I människans kropp finns en massa celler. Cellerna producerar enzymer som behövs för att kemiska reaktioner i cellerna ska fungera. Det finns många olika enzymer som verkar på olika sätt för att kroppen ska fungera normalt.

Ett av de enzymer som kroppen vanligtvis producerar heter glukosylceramidas (även kallat surt β-glukosidas, β-glukocerebrosidas, eller cerebrosid-β-glukosidas). Glukosylceramidas är viktigt för nedbrytningen av en viss fettyp som kallas för GL-1 (glukosylceramid). Nedbrytningen sker i de så kallade makrofagerna, en sorts celler som ingår i immunförsvaret.

Vid Gauchers sjukdom störs produktionen av enzymet glukosylceramidas. Det innebär att GL-1 inte bryts ner, utan i stället lagras in i en viss del av cellerna som kallas lysosomer. Ansamling av fett gör att cellerna sväller och blir större. Sådana celler kallas "Gaucherceller". Gauchercellerna kan finnas i många av kroppens organ, bland annat mjälten, levern och benmärgen.

Skillnaden på en cell med och utan fettinlagringar:

Normal makrofagcell

Cell utan fettinlagring

Gauchercell

Cell med fettinlagring

Gauchercellerna fungerar inte normalt, och när de ansamlas i de olika organen kan en person med Gauchers sjukdom få problem i olika delar av kroppen. Sjukdomen är livslång med olika svårighetsgrader och personer med Gauchers sjukdom behöver individuellt anpassat stöd från läkare och sjuksköterskor i vården.

Läs om behandlingen av Gauchers sjukdom

/
Gaucher är en ärftlig sjukdom. Här finns information om ärftlighet, genetisk testning och genetisk rådgivning.
/
Uppspänd mage, trötthet och smärta i skelett och leder kan vara symtom på Gauchers sjukdom.
/
Gauchers sjukdom kan vara svår att diagnostisera. Läs om diagnostisering och undersökningar för Gaucher här.
Dela eller skriv ut