Exempel på muskelsjukdomar

Det finns många olika sjukdomar som påverkar musklerna i kroppen. I regler skiljer man på ärftliga (genetiska) och de icke-ärftliga (förvärvade) sjukdomar.

Gemensamt för muskelsjukdomarna är att sjukdomen sitter i själva musklerna. Flera nervsjukdomar kan påminna om muskelsjukdomar, då symtomen kan vara desamma, t.ex. muskelsvaghet eller nedsatt funktion i musklerna.

Här kan du se exempel på sjukdomar som kan påverka musklerna – både muskelsjukdomar och nervsjukdomar (neurologiska sjukdomar):

Läs om symtomen på muskelsjukdomar

Sjukdomar som sitter i musklerna

Några exempel på muskelsjukdomar:

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD)

LGMD är ett gemensamt namn på flera sällsynta, ärftliga muskelsjukdomar. De ärftliga (genetiska) sjukdomarna visar sig typiskt som en gradvis försvagning i höft- och skulderpartiet hos personen som har sjukdomen.

Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi är en genetisk muskelsjukdom som nedärvs via X-kromosomen. Sjukdomen drabbar därför främst män eftersom de endast har en X-kromosom. Sjukdomen visar sig i regel först som problem med gången, då det normalt är de stora muskelgrupperna som lår och sätesmuskler (skinkorna) som påverkas tidigt i sjukdomsförloppet. Längre fram i förloppet kan även hjärtmuskulaturen påverkas.

Beckers muskeldystrofi (BMD)

Den genetiska muskelsjukdomen Beckers muskeldystrofi påminner om Duchenne, men symtomen är i regel mildare.

Dystrofia myotonica

Sjukdomen är ärftlig (genetisk). Den visar sig i regel som "stelhet" i musklerna (myotoni) och att man har mindre kraft i musklerna (atrofi). Den kan även påverka flera olika organ. En del personer med Dystrofia myotonica känner sig "klumpiga", då den bristande kraften i händer, underarmar samt fötter och vader gör dem instabila i vardagen. Även muskulaturen i ansiktet kan påverkas.

Pompes sjukdom

Pompes sjukdom är en genetisk, ärftlig sjukdom. Många personer med Pompes sjukdom upplever först en muskelförsvagning i ben och höfter och/eller andningsbesvär. Sjukdomen kan ge symtom som liknar andra sjukdomar, som muskeldystrofi och Limb-girdle muskeldystrofi.

Läs mer om vad Pompes sjukdom är

Mitokondriesjukdomar

Mitokondriesjukdomar är ett gemensamt namn på de sjukdomar som påverkar cellernas förmåga att producera energi. De olika mitokondriesjukdomarna ger olika symtom som kan variera från person till person. Vanliga symtom är problem att svälja, andningssvårigheter, förlust av olika typer av motoriska färdigheter, instabilitet (t.ex. på benen) och synproblem.

Läs om symtomen på muskelsjukdomar

Nervsjukdomar som kan påverka musklerna

Här nedan följer nervsjukdomar d.v.s. neurologiska sjukdomar, som kan påverka musklerna:

Multipel skleros (MS)

Multipel skleros är en kronisk, autoimmun inflammationssjukdom. Det innebär att kroppens immunförsvar felaktigt angriper det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) och orsakar ett inflammationstillstånd. Denna inflammation och den efterföljande ärrvävnaden på nervbanorna (så kallat plack) försvagar och kan på sikt förstöra nervernas förmåga att skicka vidare impulser till t.ex. musklerna. Typiska tidiga symtom är synstörningar, känselstörningar och muskeltrötthet (skleroströtthet).

Läs om multipel skleros på MS-guiden.se

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis visar sig ofta som bristande muskelkraft eller snabb utmattning i musklerna. Sjukdomen är autoimmun (d.v.s. orsakad av en defekt i kroppens immunförsvar) och kan drabba olika muskler. Det första tecknet på sjukdomen är ofta "tunga" ögonlock, dubbelsyn, tal- och sväljsvårigheter och problem att hålla uppe och röra huvudet fritt.

Spinal muskelatrofi (SMA)

SMA är en beteckning för flera sjukdomar där de nerver i ryggraden som styr musklerna förstörs. När nerverna inte längre skickar impulser till musklerna försvagas musklerna och förtvinar. Sjukdomen visar sig därför som svaga muskler.

Amyotrofisk lateral skleros (ALS)

ALS är en sjukdom som förstör nervbanorna i det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) som styr musklerna. Utan nervimpulser blir musklerna svagare och förtvinar. ALS drabbar i första hand rörelseapparaten d.v.s. både skelett, leder och muskulatur.

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en nervsjukdom som angriper delar av hjärnan, bland annat på grund av brist på signalsubstansen dopamin. Sjukdomen visar sig oftast genom ofrivilliga skakningar, stela muskler, dålig balans och rörelsesvårigheter.

Läs mer om vad muskelsjukdomar är

/
Muskelsvaghet och andningssvårigheter kan vara symtom på Pompes sjukdom.
/
Pompes sjukdom kan förväxlas med muskelsvaghet och kan vara svår att diagnostisera.
/
Alla muskler i kroppen kan påverkas av sjukdom; både stora och små.
Dela eller skriv ut