Patientföreningar

Här kan du få mer information om MPS (mukopolysackaridos) och var du hittar stöd och nätverk för personer med MPS och deras anhöriga.

Lokala patientföreningar:

Internationella föreningar för MPS och sällsynta diagnoser:

  • Engelsk stöd- och välgörenhetsorganisation, www.mpssociety.org.uk
     
  • The European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS) (Den europeiska föreningen för sällsynta sjukdomar), www.eurordis.org
/
MPS typ 1 är ett sällsynt tillstånd som påverkar vardagen. Ta del av Anders erfarenheter att leva med MPS typ 1.
/
Lyssna på experten som berättar om orsaken, symtomen och hur du diagnostiserar MPS typ 1.
/
MPS typ 1 är ett sällsynt, ärftligt tillstånd som kan påverka hela kroppen i varierande grad.
Dela eller skriv ut