På ovanliga-sjukdomar.se kan du hitta ingående information om flera ovanliga sjukdomar. Du får även möta personer som lever med ovanliga sjukdomar, och deras släktingar, i filmer och tidskrifter. Du kan även lyssna på podcasts med experter som berättar mer om de olika sjukdomarna.

/

Muskelsvaghet och andningssvårigheter kan vara symtom på Pompes sjukdom.

/

Gauchers sjukdom kan vara svår att diagnostisera. Läs om diagnostisering och undersökningar här.

Fabry är en ärftlig sjukdom. Få information om ärftlighet, genetisk testning och genetisk rådgivning.

Ett quiz om sällsynta sjukdomar

Visste du att det finns cirka 7 000 olika sällsynta sjukdomar i världen? I Europa anses en diagnos vara sällsynt när det är färre än 1 av 2 000 personer som har den. 

Hur mycket kan du om sällsynta diagnoser – kan du svara rätt på frågesporten?

Jag och min sjukdom: Handbok för barn

Den här boken är till för dig som har en sjukdom. Det spelar ingen roll vilken slags sjukdom du har eller hur länge sedan det var du blev sjuk. På följande sidor berättar vi mer om Hugo och hans  sjukdom, Tuss. Hugo har några frågor och uppgifter till dig som du kan göra själv eller tillsammans med en förälder eller en annan vuxen. Innehållet i boken har tagits fram av Aino Plattonen, psykolog och barnpsykoterapeut samt Johanna Stenberg, psykolog och specialist i neuropsykologi.

Jag och min sjukdom bok

MINIPODD om de ovanliga sjukdomarna

Lyssna till en expert som berättar om orsak, symtom och hur man ställer diagnos vid de ovanliga inlagringssjukdomarna.

UNIK - Livet med en sällsynt sjukdom

UNIK är ett magasin som fokuserar på livet med en sällsynt sjukdom. UNIK nummer 2 innehåller artiklar med patienter som lever med en sällsynt sjukdom, anhöriga till patienter med en sällsynt sjukdom samt sjukvårdspersonal.

Sällsynta sjukdomar är sällynta var för sig men sammantaget har ca 500 000 invånare i Sverige en sällsynt sjukdom. I nya numret kan du bl a läsa artikeln med Amanda som lever med Fabrys sjukdom.

Hur du hanterar vardagens utmaningar?

Mathilde har den sällsynta sjukdomen Pompe som försvagar hennes muskler. Det innebär en rad utmaningar i hennes liv, men med tiden har hon lärt sig vad som krävs för att hon ska få ihop sin vardag.

Sanofi signerar Parisavtalet - Miljö i fokus

Sanofi är det första läkemedelsföretaget i världen som signerar Parisavtalet. Vi är fast beslutna att göra vår del!

UNIK - Livet med en sällsynt diagnos

Sällsynta diagnoser är ett område som man hör om alltmer inom hälso- och sjukvårdspolitiken men också inom life science, forskning- och innovationssektorn. Det är ett område som förtjänar all uppmärksamhet. De sällsynta diagnoserna är mysterium som drabbar människor och testar vårdsystemens gränser på många olika sätt.

I denna tidskrift är fokusen på att vara UNIK och livet med en sällsynt diagnos.

Känner du dig orolig?

Har du ett inbokat läkarbesök, provtagning eller undersökning? Får det dig att känna dig illa till mods? En obehaglig situation kan skapa oro i kroppen som kan förstärkas av dina egna tankar. Blir tankarna negativa kan situationen kännas än mer obehaglig. Den här broschyren är avsedd för dig som känner oro och den innehåller ett antal praktiska övningar som syftar till att dämpa och ta kontroll över oron.

Att hantera svåra sjukdomsbesked, som anhörig eller närstående.

Att hantera sjukdomsbesked - hur går jag vidare nu?

Att hantera svåra sjukdomsbesked.

/

Feber, magsmärtor och illamående kan vara de första tecknen på blodsjukdomen TTP.

MPS typ 1 är ett sällsynt tillstånd som påverkar vardagen. Ta del av Anders erfarenheter av att leva med MPS typ 1.

Lyssna till experterna som berättar om orsaken, symtomen och hur du diagnostiserar ovanliga sjukdomar.
Dela eller skriv ut