Att hantera

sjukdomsbesked

Misstanke om en allvarlig sjukdom kan innebära stor stress. Hur går jag vidare nu?

Hur går man vidare när man drabbats av en svår livskris som tex en sjukdom kan innebära?

I skriften: Hur går jag vidare nu? får man tips och övningar för att hantera situationen när man drabbats av en svår livskris. Den består av två delar, en del som vänder sig till den drabbade samt en del som vänder sig till närstående till den drabbade.

Att hantera svåra sjukdomsbesked

Att få en ovanlig diagnos eller annan sjukdom är en stor och omvälvande sak. Hur man reagerar och sen väljer att hantera sitt sjukdomsbesked ser väldigt olika ut. Vissa reagerar väldigt starkt och har behov utav att få hjälp i stor utsträckning. Andra reagerar starkt men kanske inom sig. 

Se videon där psykolog Johanna Melin berättar hur det kan vara att få ett svårt sjukdomsbesked.

Nyorientering vid svåra sjukdomsbesked. Hur går jag vidare nu?

Efter en tid när man har levt med sin diagnos brukar man märka att känslorna lägger sig lite grann. Det betyder inte att de fortfarande inte är där. Man kan uppleva stor sorg och fundera mycket över det som inte blev. Men man kan också märka att vardagen gör sig påmind och det uppstår konkreta frågor kring hur man ska leva sitt liv nu.

Se videon där Psykolog Johanna Melin berättar om den nyorienterande fasen.

Att hantera svåra sjukdomsbesked som närstående

Att vara närstående till någon som har drabbats av en ovanlig diagnos innebär att ge sig ut på en egen resa med starka känslomässiga reaktioner och mycket tankar kring orättvisan i det. Det kan innebära att hur man hade tänkt sig sitt liv och allt man skulle göra tillsammans förändras.

Se videon där psykolog Johanna Melin berättar hur det kan vara att få ett svårt sjukdomsbesked som närstående.

Känner du dig orolig?

Har du ett inbokat läkarbesök, provtagning eller undersökning? Får det dig att känna dig illa till mods? En obehaglig situation kan skapa oro i kroppen som kan förstärkas av dina egna tankar. Blir tankarna negativa kan situationen kännas än mer obehaglig. Den här broschyren är avsedd för dig som känner oro och den innehåller ett antal praktiska övningar som syftar till att dämpa och ta kontroll över oron.

/
Lyssna på experterna som berättar om orsaken, symtomen och hur du diagnostiserar ovanliga sjukdomar.
/
De sällsynta diagnoserna är ett mysterium som drabbar människor och testar vårdsystemens gränser på många olika sätt.
/
Riksförbundet Sällsynta diagnoser är en intresseorganisation för dem som har sällsynta diagnoser.
Dela eller skriv ut