Att resa med TTP

Visst är det möjligt att resa när du har TTP. Bara man planerar sin resa ordentligt.  Det berättar dr. Paul Coppo, professor i hematologi och en av de ledande experterna på patientvård och klinisk forskning inom TTP. Läs hans råd om hur man får en härlig semester utan oro för återfall. 

Tänk på att din läkare är den bästa källan till information om just din diagnos och behandling, inklusive frågor om att resa med TTP. Informationen nedan ska inte ses som fullständig i förhållande till resor med TTP.

Dr. Paul Coppo

Kan man resa när man har TTP?

Man kan resa med TTP, om man vidtar alla åtgärder för att förhindra återfall. Det innebär bl.a. att ADAMTS13-aktiviteten är normal. Om aktiviteten är normal kan du i regel resa vart du vill i världen och njuta av resan utan att behöva vara rädd för återfall.

Lös mer om återfall

Hur förbereder man sig inför en resa?

Det är viktigt att du planerar din resa i god tid när du har haft TTP. Det viktigaste är att du får kontrollerat aktiviteten av enzymet ADAMTS13. Den indikerar nämligen risken för ett återfall. 

Om ADAMTS13-aktiviteten är normal är risken för återfall mycket låg, och du kan tryggt och säkert åka iväg på din resa. Men om ADAMTS13-aktiviteten däremot är kraftigt reducerad, t.ex. till under 20 % av den normala aktiviteten, kan det vara klokt att diskutera med din läkare hur ni skall gå vidare. 

Om du har ärftlig TTP och får plasmatransfusioner, kommer du normalt att få en behandling före och en efter resan. Resan bör inte överstiga den normala tiden mellan två behandlingar.

Kan man resa efter att man har fått immunsuppressiv behandling?

När ADAMTS13-aktiviteten är normal inför en resa finns det ingen större risk för återfall, och du kan resa tryggt, både med flyg och bil. Tänk dock på att du har en ökad risk för infektioner om du nyligen har fått en immunsuppressiv behandling. Därför bör du uppsöka läkare om du får feber eller andra symtom på en infektion.

Om du har ärftlig TTP kan du resa efter en plasmatransfusion – så länge du är borta högst den tid som är mellan två behandlingar.

Kan man få resevaccinationer när man har TTP?

Om ADAMTS13-aktiviteten är normal, kan du utan problem vaccineras i samband med resa. Se dock till att personen som vaccinerar dig är specialiserad på TTP. 

Det är viktigt att kontrollera att ADAMTS13-aktiviteten är normal. Om den är okänd eller för låg kan resevaccinet i värsta fall utlösa en TTP-episod. Testa därför alltid ADAMTS13-aktiviteten innan du vaccinerar dig.

Om ADAMTS13-aktiviteten är normal kan du vanligtvis få alla typer av vaccinationer. Om du har fått immunsuppressiv behandling tidigare ska du dock undvika levande, försvagade vaccin, då de innebär en risk för infektioner (gäller bl.a. tuberkulos, gula febern, vattkoppor och påssjuka/mässling/röda hund). Inga påvisade problem har noterats för icke-levande vaccin.

Om du har medfödd brist på ADAMTS13 ska all vaccination, oavsett hur gammal du är, ske omedelbart efter en plasmatransfusion för att skydda mot återfall.

Vilka dokument ska man ha med sig på resan?

Ta med kontaktuppgifter till en rekommenderad specialist så att du alltid vet vem du ska kontakta om du plötsligt skulle bli dålig under resan. 

Ta även med dokument som noggrant förklarar TTP, inklusive om hur sjukdomen visar sig, vilken behandling du har fått samt hur din uppföljning görs. 

Läs mer om uppföljning efter behandling

Vad ska man göra om man mår dåligt under en resa?

Om du inte mår bra medan du är ute och reser bör du genast kontakta en läkare. Det behöver inte betyda någonting, men det är ändå bäst att kontakta läkare för att utesluta ett återfall av sjukdomen.

/
TTP är en ovanlig blodsjukdom där det bildas små blodproppar som skadar kroppen.
/
För de flesta uppstår TTP plötsligt och oväntat. Läs mer om hur man ställer diagnosen.
/
Få tillgång till stöd och nätverk för personer med TTP och deras anhöriga.
Dela eller skriv ut