Patientföreningar

Vill du veta mer om Pompes sjukdom.

Patientföreningar

Nätverk för anhöriga (ovanliga sjukdomar)

   

Ladda ner material

Informationsfolder: Kort sammanfattning om Pompes sjukdom från Socialstyrelsen.