MINIPODDEN

Lyssna på experterna på minipoden och få inblick i ovanliga sjukdomar, gener och mutationer i MINIPODDEN.

MPS I är en ärftlig ämnesomsättningssjukdom som kan påverka många olika organ. Barnneurologen Karin Naess berättar om MPS. Hon beskriver symtom, orsak och hur man ställer diagnos. 

Lyssna till barnneurologen Karin Naess som berättar om orsak, symtom och hur man ställer diagnos vid den ovanliga inlagringssjukdomen Fabrys sjukdom.

Lyssna till barnneurologen Karin Naess som berättar om orsak, symtom och hur man ställer diagnos vid den ovanliga inlagringssjukdomen Pompes sjukdom.