Vill du veta mer om Gauchers sjukdom

Här kan du finna mer information om sällsynta diagnoser, samt stöd och nätverk för personer med Gauchers sjukdom och deras släktingar:

Svenska patientorganisationer:

Utländska föreningar för Gaucher och sällsynta sjukdomar:

  • European Gaucher Alliance (Europeiska Gaucherföreningen), www.eurogaucher.org
  • The European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS) (Europeiska sällsynta sjukdomsorganisationen), www.eurordis.org

Läs vad Gauchers sjukdom är

Läs om behandlingen av Gauchers sjukdom