Patientföreningar

Här kan du få mer information om MPS (mukopolysackaridos) och var du hittar stöd och nätverk för personer med MPS och deras anhöriga.

Lokala patientföreningar:

Internationella föreningar för MPS och sällsynta diagnoser:

  • Engelsk insamling och information, www.mpssociety.org.uk
     
  • The European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS) (Den europeiska föreningen för sällsynta sjukdomar), www.eurordis.org