Ökad kunskap om Fabrys sjukdom

Vi inbjuder dig att delta i en nordisk patientenkät om Fabrys sjukdom.

Palette Color
primary_color

Fabry sjukdom är en sällsynt genetisk inlagringssjukdom som kan vara svår att diagnosticera.

Sanofi Genzyme genomför i samarbete med de nordiska patientföreningarna en patientenkät om Fabrys sjukdom. Enkäten genomförs under april månad, som är den internationella månaden för Fabry sjukdom. Det tar dig cirka 10 minuter att svara på enkäten. Alla svar är anonyma.

Vi hoppas att enkäten kommer att bidra till en bättre förståelse för diagnosen, och hur Fabrys sjukdom påverkar livskvaliteten i vardagen.

Resultaten av enkäten kommer att finnas tillgängliga för de nordiska fabryföreningarna. De kommer också att publiceras på Sanofi Genzymes hemsida ovanliga-sjukdomar.se.

Vårdnadshavare kan fylla i enkäten för minderåriga under 16 år.

På den första sidan i enkäten väljer du det språk du vill använda och vilket land du bor i.

Enkäten hittar du här

Enkät för vårdnadshavare hittar du här

Tack för ditt deltagande!

MAT-SE-2100394 (1.0) mars 2021